• Tin Tức
 • Sự Kiện
 • Hướng Dẫn
Xem thêm

Bước đường thăng tiến của quý nhân sĩ tại sẽ dễ dàng hơn nhờ lệnh bài Tương Phùng, với tấm thẻ đặc biệt này sẽ hỗ trợ nhân sĩ có cấp độ dưới 100. Trở thành những đối thủ cân sức ngang tài trong những trận chiến Tống Kim hoặc…

 • Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7

 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim
 • 12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
 • 13h Tống Kim
 • 18h Liên Đấu
 • 19h30 Boss Đại Hoàng Kim
 • 21h Tống Kim

Hotline: 0916.8888.04

MOD 1: 0333.7368.39

Nạp Thẻ: 0916.8888.04

17:00

Thứ 2 & Thứ 6 Hàng Tuần