Dự Phòng

BIG UPDATE THÁNG 10

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

 

Chào tháng 10, Jx Tiếu Ngạo mang đến cho quý nhân sĩ bản cập nhật mới gồm một loạt tính năng mới được ra mắt và điều chỉnh update mới với thật nhiều bất ngờ. Tất cả sẽ có sau bảo trì ngày 01/10/2021.

 

Thời gian bảo trì: 16h00 đến 18h00 ngày 01/10


🔥 Máy chủ Bỉ Ngạn

Thông tin Nội dung chi tiết
Code Fan Cứng Khởi động code Fan Cứng tháng 10

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-CodeFanCung-Thang9

Trao code Fan Cứng tháng 9

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-CodeFanCung-Thang9

Sự kiện tháng 10
Sự kiện Hương Sắc Việt Nam

📌  Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-HuongSacVietNam

Sự kiện Hồng Vũ Tặng Giai Nhân

📌  Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-HongVuTangGiaiNhan

Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 10

📌  Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-DuaTopBangHoiThang10

Trao thưởng Đua Top Bang Hội tháng 9

📌  Chi tiết: http://bit.ly/BiNgan-DuaTopAHL

Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Khởi động giải đấu Võ Lâm Minh Chủ liên server

📌  Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-VLMC2021

Liên Đấu tháng 10 Hình thức Đơn Đấu Tự Do

📌  Chi tiết: https://bit.ly/HoaiNiem-DonDauTuDo

Đoạt Kỳ Tử Chiến Khai mở tính năng mới Đoạt Kỳ Tử Chiến vào ngày 04/10
NPC Quan Thủ Khố Khai mở NPC Quan Thủ Khố tại thành Tương Dương

📌  Chi tiết: https://bit.ly/HoaiNiem-QuanThuKho

Ghép trang bị Khai mở chức năng ghép và đổi trang bị An Bang, Kim Quang

📌  Chi tiết: https://bit.ly/HoaiNiem-GhepAnBangKimQuang

Cửa hàng Liên Đấu Mở bán Tín Vật Môn Phái
Thiên Sơn Tuyết Liên Sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên tăng đến đẳng cấp 106
Update thưởng

các tính năng

Tăng EXP sử dụng Quả Huy Hoàng Cao 10.000.000 EXP

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-DemHuyHoang

Tăng EXP sử dụng Quả Hoàng Kim lên 30.000.000 EXP

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-DemHuyHoang

Trống Khải Hoàn

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-TrongKhaiHoan

Boss Đại Thuỷ Tặc Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-PLD

Boss Đạo Thành Chân Nhân bờ bắc Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-PLD

Nội dung khác Tắt thu phí báo danh tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ (Vận Tiêu tại Tây Sơn Thôn)

📌  Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-TieuNgaoGiangHo

Tăng rơi tiền vạn tại các bản đồ 9x

🔥 Máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Code Fan Cứng Khởi động code Fan Cứng tháng 10

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-CodeFanCung-Thang9

Trao code Fan Cứng tháng 9

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-CodeFanCung-Thang9

Sự kiện tháng 10 Sự kiện Hương Sắc Việt Nam

Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-HuongSacVietNam

Đua Top Bang Hội Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 10

📌  Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-DuaTopBangHoiThang10

Trao thưởng Đua Top Bang Hội tháng 9

📌  Chi tiết: http://bit.ly/UuDam-DuaTopAHL

Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Khởi động giải đấu Võ Lâm Minh Chủ liên server

📌  Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-VLMC2021

Liên Đấu tháng 10 Hình thức Đơn Đấu Tự Do

📌  Chi tiết: https://bit.ly/HoaiNiem-DonDauTuDo

Cửa hàng Liên Đấu Update giá các vật phẩm
Thêm các loại Trang Sức mới

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-HeThongTrangSuc

Update thưởng 

các tính năng

Trống Khải Hoàn

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-Trong

Vận Tiêu Bang Hội

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-VanTieuBangHoi

Boss Kim Quang

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-BossKimQuang

Boss Đại Thuỷ Tặc Phong Lăng Độ

Tắt chuyến đặc biệt lúc 10h00

📌  Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-PLD

Boss Đạo Thành Chân Nhân bờ bắc Phong Lăng Độ

📌  Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-PLD

Nội dung khác
Tắt thu phí báo danh tham gia Tiếu Ngạo Giang Hồ (Vận Tiêu tại Tây Sơn Thôn)

📌  Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-VanTieuBangHoi

Tắt bán Tín Vật Môn Phái, Lệnh Bài Chuyển Giới tại NPC Chuyển Phái Ba Lăng
Tăng rơi tiền vạn tại các bản đồ 9x

Mọi thắc mắc về Jx Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Jx Tiếu Ngạo thông báo!

Top