Dự Phòng

BIG UPDATE THÁNG 11

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

 

Chào tháng 11 với nhiều cơ hội và thách thức, Jx Tiếu Ngạo mang đến cho quý nhân sĩ bản cập nhật mới gồm một loạt thông tin và điều chỉnh update mới với thật nhiều bất ngờ. Tất cả sẽ có sau bảo trì ngày 01/11/2021.

 

🔥 Máy chủ Bỉ Ngạn

Thông tin Nội dung chi tiết
Code Fan Cứng Khởi động code Fan Cứng tháng 11
Trao code Fan Cứng tháng 10
Sự kiện tháng 11

Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-SuKienTonSuTrongDao

Mini Event Truy Bắt Tửu Tặc
Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 11

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-DuaTopBangHoiThang11

Liên đấu tháng 11

Hình thức Song Đấu Tự Do

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-SongDauTuDo

Update Shop Liên Đấu

Bảo Hộ Vật Phẩm

Update giá bảo hộ trang bị

📌 Chi tiết: http://bit.ly/HoaiNiem-BaoHoVatPhamGiaTri

Ghép Ngựa Phi Vân

Khai mở chức năng ghép ngựa Phi Vân

Mở ghép Phi Vân bằng 10 Hồn Thạch

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-GhepNguaPhiVan

Update phần thưởng

các tính năng

Tống Kim

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-TongKim

Nguyệt Ca Đảo

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-NguyetCaDao

Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-PLD

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Giảm phí báo danh còn 3.000 vạn/lần

📌  Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-TieuNgaoGiangHo

Boss Đạo Thanh Bờ Bắc PLĐ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-PLD

Boss Đại Hoàng Kim

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-BossDaiHK

Boss Kim Quang Tướng Quân

📌 Chi tiết: https://bit.ly/BiNgan-BossKimQuang

Nội dung khác Update Kỳ Hạp Bảo Rương mới
Đóng map Hắc Sa Động
Đóng map Hang Sơn Đoòng

 

🔥 Máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Code Fan Cứng Khởi động code Fan Cứng tháng 11
Trao code Fan Cứng tháng 10
Sự kiện tháng 11

Sự kiện Tôn Sư Trọng Đạo

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-SuKienTonSuTrongDao

Mini Event Truy Bắt Tửu Tặc
Đua Top Bang Hội

Khởi động Đua Top Bang Hội tháng 11

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-DuaTopBangHoiThang11

Liên đấu tháng 11

Hình thức Song Đấu Tự Do

📌 Chi tiết: https://bit.ly/JxTieuNgao-SongDauTuDo

Update trang sức Shop Liên Đấu
Thiên Sơn Tuyết Liên Sử dụng tăng đến cấp 116
Trang bị Kim Quang

Mở ghép Nón, Bao Tay bằng 150 mảnh/món

📌 Chi tiết: https://bit.ly/HoaiNiem-GhepAnBangKimQuang

Update phần thưởng
các tính năng

Tống Kim

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-TK

Nguyệt Ca Đảo

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-NCD

Trống Khải Hoàn

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-Trong

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Giảm phí báo danh còn 3.000 vạn/lần

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-TieuNgaoGiangHo

Phong Lăng Độ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-PLD

Boss Đạo Thanh Bờ Bắc PLĐ

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-PLD

Boss Đại Hoàng Kim

📌 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-BossHoangKim

Nội dung khác Update Kỳ Hạp Bảo Rương mới
Vip5 trở lên được đặc tên có kí tự đặc biệt

 

Mọi thắc mắc về Jx Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Jx Tiếu Ngạo thông báo!

Top