Dự Phòng

Sáp Nhập Máy Chủ Thiên Điểu – Tân Thủ 20/02/2022

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi tinh hoa võ học cũng như các trận thư hùng rực lửa cho các anh hùng và đại bang hội tham gia tại JX Tiếu Ngạo. BQT sẽ chính thức tiến hành sáp nhật máy chủ Thiên Điểu và Tân Thủ vào ngày 19/02/2022.

 

⚜️ Thông tin chung

Nội dung Chi tiết
Thời gian sáp nhập Sau bảo trì lúc 00h00 ngày 20/02/2022
Thời gian nhận hỗ trợ Vào lúc 0h00 ngày 15/02 đến 23h59 ngày 18/02/2022
Website sau sáp nhập http://hoainiem.jxtieungao.net/
Fanpage chính thức JX Tiếu Ngạo
Group trao đổi sau sáp nhập Cộng đồng JX Tiếu Ngạo

⚜️ Hỗ trợ sau khi sáp nhập

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 20/02
Nơi nhận NPC Lễ Quan tại các thôn trấn, thành thị
Đối tượng Tất cả nhân vật
Hỗ trợ Cá Nhân 300.000.000 EXP (cộng dồn)
03 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (khóa)
05 Phú Quý Cẩm Hạp (khóa)
Hỗ trợ Bang Hội Máy Chủ Tân Thủ  01 Đại Thành Bí Kip 120

20 Chân Đơn 120

Lưu ý Thông tin ghi nhận tại máy chủ đích trước khi sáp nhập
Bang hội đủ điều kiện sẽ do BQT xét duyệt quyết định.

(áp dụng cho bang tham gia hoạt động và trên 20 thành viên online, Bang Chủ vui lòng liên hệ fanpage)

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Tân Thủ

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Vào lúc 0h00 ngày 15/02 đến 23h59 ngày 19/02/2022
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Toàn bộ cá nhân tại máy chủ Bôn Tẩu Lệnh 30 ngày
Nhân vật đạt cấp

từ 90 đến cấp 109

– Tăng: 5 level

– Tăng 500 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 110 đến cấp 114

– Tăng: 4 level

– Tăng 500 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 115 đến cấp 119

– Tăng: 3 level

– Tăng 500 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp 120 trở lên – Tăng: 2 level

– Tăng 500 nhiệm vụ Dã Tẩu

Lưu ý
Mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Thiên Điểu

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Vào lúc 0h00 ngày 15/02 đến 23h59 ngày 18/02/2022
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Nhân vật đạt cấp

từ 100 đến cấp 114

– Tăng: 2 level
Nhân vật đạt cấp

từ 115 đến cấp 119

– Tăng: 1 level
Nhân vật đạt cấp từ 120 trở lên – Nhận 2.000.000.000 Kinh Nghiệm
Lưu ý

Hỗ trợ đẳng cấp, mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 5 cấp sẽ được làm tròn là 105 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

⚜️ Một số thông tin cần lưu ý

Nội dung Chi tiết
Nhận hỗ trợ Việc hỗ trợ được thống kê và tính toán dựa theo số liệu mặt bằng chung của 2 server nhằm cân bằng hợp lý, cho các nhân sĩ đều có thể tham gia chơi được.
Nhận hỗ trợ tại server đang tham gia trước khi sáp nhập, kết thúc hỗ trợ vào lúc 23h59 ngày 18/02.
Nhận hỗ trợ Dã Tẩu Lưu ý khi nhận hỗ trợ Dã Tẩu: không làm full nhiệm vụ trong ngày, các mốc từ 1 đến 1000 sẽ không có thưởng.

Lưu ý quan trọng nếu làm hết nhiệm vụ trong ngày và nhận hỗ trợ sẽ xảy ra lỗi dã tẫu nhân vật, các trường hợp như trên BQT sẽ không giải quyết hỗ trợ.

Phúc lợi thưởng Vui lòng rút điểm Liên Đấu, Tống Kim và các loai thưởng hiện có. Khi sáp nhập máy chủ hệ thống sẽ reset về 0.
Sau sáp nhập Mốc Dã Tẩu sẽ áp dụng theo server Ưu Đàm. Các mốc dã tẫu từ 1 đến 1500 tại Thiên Điểu sẽ không có thưởng.
Các tính năng và thời gian hoạt động sẽ áp dụng theo máy chủ Thiên Điểu.

Tổng Hợp Tính Năng Hoạt Động Thiên Điểu.

Sau khi sáp nhật server, 7 thành thị sẽ trở về trạng thái vô hệ. Sẽ giải tán tất cả các bang hội hiện có, cần đăng ký mới để tham gia Công Thành Chiến.

 

⚜️ Chuỗi sự kiện sau sáp nhập

1. Đua TOP Bang Hội – Anh Hùng Lệnh tháng 12/2021

Nội dung Chi tiết

Thời gian 

từ ngày 01/03 đến 23h59 ngày 31/03

Điều kiện

Yêu cầu 3.000 Anh Hùng Lệnh là điều kiện cần để tham gia đua top.

Kết thúc thời gian đua top, Bang hội nộp nhiều Anh Hùng Lệnh nhất sẽ chiến thắng.

Hạng 1

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2

01 Bộ Trang Bị Hiệp Cốt ( thuộc tính random ) 

1.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3

1.000 Kim Nguyên Bảo
10.000 vạn lượng

 

2. Phần thưởng Công Thành Chiến ngày 03/12/2021

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Công Thành Chiến ngày 25/02/2022

Bang hội chiếm lĩnh thành Biện Kinh sẽ nhận được phần thưởng

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

20 Võ Lâm Mật Tịch

20 Tẩy Tủy Kinh

100 Quế Hoa Tửu

5.000 Kim Nguyên Bảo

20 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Kết thúc trận Công Thành Chiến ngày 25/02/2022

Bang hội chiếm lĩnh thành Lâm An sẽ nhận được phần thưởng

5.000 Kim Nguyên Bảo

10 Võ Lâm Mật Tịch

10 Tẩy Tủy Kinh

100 Quế Hoa Tửu

20 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

Chiếm lĩnh thành công các thành khác sẽ nhận được phần thưởng

1.000 Kim Nguyên Bảo

 

3. Phần thưởng thắng trận Quốc Chiến Thiên Tử ngày 28/02/2022

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Quốc Chiến Thiên Tử ngày 28/02/2022

Bang hội giành chiến thắng sẽ đăng ngôi Thiên Tử và nhận được phần thưởng

01 Tín Vật Môn Phái

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

5.000 Kim Nguyên Bảo

 

4. Thưởng Tống Kim mỗi 2 tuần vào ngày chủ nhật, bắt đầu từ ngày 06/03/2022

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Tống Kim 21h00 chủ nhật hàng tuần

TOP 10 bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng

Hạng 1: 500 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 300 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 200 Kim Nguyên Bảo

Hạng 4 đến Hạng 10: 100 Kim Nguyên Bảo

Vào ngày chủ nhật hàng tuần, quý nhân sĩ tham gia bình luận tại bài viết fanpage dự đoán kết quả phe thắng và 2 số cuối của Hạng  10 ngày hôm đó Dự đoán chính xác nhất nhận 500 Kim Nguyên Bảo

 

5. Liên Đấu tháng 03/2022: Đơn Đấu Tự Do

Nội dung Phần thưởng

Thời gian diễn ra: từ ngày 08/03 đến ngày 28/03

Yêu cầu đẳng cấp tham gia: 105 trở lên

Ngoài những phần thưởng điểm kinh nghiệm và điểm vinh dự, hạng 1 – 2 – 3 còn những được nhiều phần thưởng giá trị khác.

Hạng 1

3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2

2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3

1.000 Kim Nguyên Bảo

 

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!

Top