Sự Kiện

SÁP NHẬP MÁY CHỦ ƯU ĐÀM – BỈ NGẠN

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

 

Nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi tinh hoa võ học cũng như các trận thư hùng rực lửa cho các anh hùng và đại bang hội tham gia tại JX Tiếu Ngạo. BQT sẽ chính thức tiến hành sáp nhật máy chủ Ưu Đàm và Bỉ Ngạn vào ngày 01/12/2021.

 

⚜️ Thông tin chung

Nội dung Chi tiết
Thời gian sáp nhập Sau bảo trì lúc 00h00 ngày 01/12/2021
Thời gian nhận hỗ trợ Vào lúc 0h00 ngày 26/11 đến 23h59 ngày 30/11
Website sau sáp nhập http://hoainiem.jxtieungao.net/
Fanpage chính thức JX Tiếu Ngạo
Group trao đổi sau sáp nhập Cộng đồng JX Tiếu Ngạo

⚜️ Hỗ trợ sau khi sáp nhập

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau bảo trì ngày 01/12
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Đối tượng Tất cả nhân vật
Hỗ trợ 500.000.000 EXP (cộng dồn)
05 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (khóa)
10 Phú Quý Cẩm Hạp (khóa)

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Bỉ Ngạn

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Vào lúc 18h00 ngày 26/11 đến 23h59 ngày 30/11
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Vòng sáng tất cả nhân vật

+300 sinh lực

+300 nội lực

+5 kháng tất cả

( hạn sử dụng 30 ngày )

Nhân vật đạt cấp

từ 100 đến cấp 119

– Tăng: 7 level

– Tăng 1.000 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 120 đến cấp 129

– Tăng: 6 level

– Tăng 1.200 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 130 đến cấp 134

– Tăng: 5 level

– Tăng 1.300 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 135 đến cấp 139

– Tăng: 4 level

– Tăng 1.400 nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhân vật đạt cấp

từ 140 đến cấp 145

– Tăng: 3 level

– Tăng 1.500 nhiệm vụ Dã Tẩu

Lưu ý
Mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 139 – 80% khi nhận hỗ trợ 4 cấp sẽ được làm tròn là 143 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

Trường hợp sau khi sáp nhập máy chủ vòng sáng làm mất cân bằng server. BQT sẽ tiến hành tắt vòng sáng đối với các thành viên Bỉ Ngạn để có một sân chơi chung cân bằng hơn.

⚜️ Nhân sĩ tại máy chủ Ưu Đàm

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Vào lúc 00h00 ngày 27/11 đến 23h59 ngày 30/11
Nơi nhận NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn
Nhân vật đạt cấp

từ 100 đến cấp 119

– Tăng: 5 level
Nhân vật đạt cấp

từ 120 đến cấp 124

– Tăng: 3 level
Nhân vật đạt cấp

từ 125 đến cấp 126

– Tăng: 2 level
Nhân vật đạt cấp

từ 127 trở lên

– Tăng 3.000.000.000 (3 tỷ) EXP có cộng dồn
Lưu ý

Hỗ trợ đẳng cấp, mỗi nhân vật chỉ được nhận 01 lần duy nhất và khi nhận sẽ làm tròn cấp độ của mình.

Ví dụ: Đẳng cấp 100 – 80% khi nhận hỗ trợ 6 cấp sẽ được làm tròn là 106 – 0%. Quý nhân sĩ cần lưu ý số EXP trước khi nhận.

 

⚜️ Hỗ trợ Bang hội

Thông tin Nội dung chi tiết
Thời gian Sau khi sáp nhập ngày 01/12
Nơi nhận Fanpage JX Tiếu Ngạo
Đối tượng Bang chủ đại diện
Bỉ Ngạn 01 Tín Vật Môn Phái
03 Đại Thành Bí Kíp 120
30 Chân Đơn 120
03 Bảo Rương HKMP Loại 2
Ưu Đàm 01 Bảo Rương HKMP Loại 2
Lưu ý Thông tin ghi nhận tại máy chủ đích trước khi sáp nhập
Bang hội đủ điều kiện sẽ do BQT xét duyệt quyết định

⚜️ Một số thông tin cần lưu ý

Nội dung Chi tiết
Nhận hỗ trợ Việc hỗ trợ được thống kê và tính toán dựa theo số liệu mặt bằng chung của 2 server nhằm cân bằng hợp lý, cho các nhân sĩ đều có thể tham gia chơi được.
Nhận hỗ trợ tại server đang tham gia trước khi sáp nhập, kết thúc hỗ trợ vào lúc 23h59 ngày 30/11.
Nhận hỗ trợ Dã Tẩu Lưu ý khi nhận hỗ trợ Dã Tẩu: không làm full nhiệm vụ trong ngày, các mốc từ 1 đến 2000 sẽ không có thưởng.
Phúc lợi thưởng Vui lòng rút điểm Liên Đấu, Tống Kim và các loai thưởng hiện có. Khi sáp nhập máy chủ hệ thống sẽ reset về 0.
Sau sáp nhập Mốc Dã Tẩu sẽ áp dụng theo server Ưu Đàm. Các mốc dã tẫu từ 1 đến 3000 tại Ưu Đàm sẽ không có thưởng.
Các tính năng và thời gian hoạt động sẽ áp dụng theo máy chủ Ưu Đàm
Sau khi sáp nhật server, 7 thành thị sẽ trở về trạng thái vô hệ. Sẽ giải tán tất cả các bang hội hiện có, cần đăng ký mới để tham gia Công Thành Chiến.

 

⚜️ Chuỗi sự kiện sau sáp nhập

1. Đua TOP Bang Hội – Anh Hùng Lệnh tháng 12/2021

Nội dung Chi tiết

Thời gian 

từ ngày 01/12 đến 23h59 ngày 31/12

Điều kiện

Yêu cầu 3.000 Anh Hùng Lệnh là điều kiện cần để tham gia đua top.

Kết thúc thời gian đua top, Bang hội nộp nhiều Anh Hùng Lệnh nhất sẽ chiến thắng.

Hạng 1

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2

02 Nhất Kỉ Càn Khôn Phù (hsd 30 ngày)

2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3

10.000 vạn lượng
1.000 Kim Nguyên Bảo

 

2. Phần thưởng Công Thành Chiến ngày 03/12/2021

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Công Thành Chiến ngày 03/12/2021

Bang hội chiếm lĩnh thành Biện Kinh sẽ nhận được phần thưởng

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

20 Cống Nguyệt Phù Dung

20 Phụng Nguyệt Quả Dung

300 Nến May Mắn

5.000 Kim Nguyên Bảo

Kết thúc trận Công Thành Chiến ngày 03/12/2021

Bang hội chiếm lĩnh thành Lâm An sẽ nhận được phần thưởng

10 Cống Nguyệt Phù Dung

10 Phụng Nguyệt Quả Dung

300 Nến May Mắn

5.000 Kim Nguyên Bảo

Chiếm lĩnh thành công các thành khác sẽ nhận được phần thưởng

Phượng Tường 5.000 vạn

Tương Dương 5.000 vạn

Dương Châu 3.000 vạn

Thành Đô 3.000 vạn

Đại Lý 3.000 vạn

 

3. Phần thưởng thắng trận Quốc Chiến Thiên Tử ngày 06/12/2021

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Quốc Chiến Thiên Tử ngày 06/12/2021

Bang hội giành chiến thắng sẽ đăng ngôi Thiên Tử và nhận được phần thưởng

01 Tín Vật Môn Phái

01 ngựa Phi Vân Thần Mã

3.000 Kim Nguyên Bảo

 

4. Thưởng Tống Kim mỗi 2 tuần vào ngày chủ nhật, bắt đầu từ ngày 05/12/2021

Nội dung Phần thưởng

Kết thúc trận Tống Kim 21h00 chủ nhật hàng tuần

TOP 10 bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng

Hạng 1: 500 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2: 400 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3: 300 Kim Nguyên Bảo

Hạng 4: 200 Kim Nguyên Bảo

Hạng 5 đến Hạng 10: 100 Kim Nguyên Bảo

Vào ngày chủ nhật hàng tuần, quý nhân sĩ tham gia bình luận tại bài viết fanpage dự đoán kết quả phe thắng và 2 số cuối của Hạng  10 ngày hôm đó Dự đoán chính xác nhất nhận 500 Kim Nguyên Bảo

 

5. Liên Đấu tháng 12/2021: Tam Đấu Tự Do

Nội dung Phần thưởng

Thời gian diễn ra: từ ngày 08/12 đến ngày 28/12

Yêu cầu đẳng cấp tham gia: 120 trở lên

Ngoài những phần thưởng điểm kinh nghiệm và điểm vinh dự, hạng 1 – 2 – 3 còn những được nhiều phần thưởng giá trị khác.

Hạng 1

01 Phi phong Lăng Vân (hsd 15 ngày)

3.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 2

01 Phi phong Lăng Vân (hsd 15 ngày)

2.000 Kim Nguyên Bảo

Hạng 3

01 Phi phong Lăng Vân (hsd 15 ngày)

1.000 Kim Nguyên Bảo

 

Mọi thắc mắc về JX Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!

Top