Dự Phòng

Sự Kiện 1/6 – Băng Tinh Hồ Lô

Kim quốc xâm lược, Tống quân ngày đêm chiến đấu. Cùng với sự hợp lực của các nhân sĩ trong thiên hạ. Dã tâm của Kim Quốc vẫn chưa thể thực hiện. Để đáp lại tấm lòng nghĩa hiệp của chư vị đồng đạo võ lâm. Tống Quốc Chủ quyết định mở đại yến – khao thưởng ba quân và anh hùng thiên hạ.

Top