Chuyên Mục Phụ

[Thiên Điểu] Lộ Trình Máy Chủ

STT Tính năng Chi tiết Thời gian dự kiến
1 Alpha Test Khai mở

máy chủ thử nghiệm

Từ 12h00 ngày 21/10/2021

đến 12h00 ngày 29/10/2021

2 Open Beta Chính thức khai mở

máy chủ Thiên Điểu

19h00

ngày 29/10/2021

3 Đua TOP Thiên Điểu Đua TOP 120 Từ khi Open Thiên Điểu

đến 23h59 ngày 30/12/2021

4 Dã Tẩu Tính năng game 31/10/2021
5 Tống Kim (Sơ) Tính năng game 31/10/2021
6 Quả Huy Hoàng (Sơ)
7 Boss Vô Danh Tướng Quân Tính năng game 04/11/2021
8 Quả Huy Hoàng (Trung)
9 Tống Kim (Cao Cấp) Tính năng game Tuần 2 tháng 11
10 Boss Tiểu Hoàng Kim
11 Quả Huy Hoàng (Cao)
12 Loạn Chiến Giang Hồ Tính năng game Tuần 3 tháng 11
13 Boss Đại HOàng Kim Tính năng game Tuần 4 tháng 11
14 Tử Chiến Nguyệt Ca Đảo Tính năng game cập nhật sau
15 Phong Lăng Độ Tính năng game cập nhật sau
16 Vượt Ải Tính năng game cập nhật sau
17 Công Thành Chiến Tính năng game cập nhật sau
18 Quốc Chiến Thiên Tử Tính năng game cập nhật sau
19 Boss Độc Cô Tiên Phong Tính năng game cập nhật sau
20 Boss Kim Quang Tướng Quân Tính năng game cập nhật sau
21 Boss Vô Danh Tướng Quân Tính năng game cập nhật sau
22 Vi Sơn Đảo Tính năng game cập nhật sau
23 Công Thành Kim Quốc Tính năng game cập nhật sau
24 Đoạt Kỳ Tử Chiến Tính năng game cập nhật sau
25 Tiếu Ngạo Giang Hồ Tính năng game cập nhật sau
26 Viêm Đế Tính năng game cập nhật sau
27 Tống Liêu Tính năng game cập nhật sau
28 Hoàng Kim Môn Phái Lộ trình Xuất hiện sau 6 tháng khai mở

 

Các tính năng sẽ được điều chỉnh thời gian để phù hợp với tình hình và lộ trình máy chủ.

 

Mọi thắc mắc về Jx Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Jx Tiếu Ngạo thông báo!

Top