Hướng Dẫn

Danh Sách Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

Quý nhân sĩ thân mến,

 

Mỗi môn phái trên cõi võ lâm đều sở hữu những trang bị hoàng kim đặc thù riêng của môn phái mình. Khi cao thủ sở hữu được những món trang bị này, công lực sẽ tăng lên bội phần. 

 

Hình ảnh Thông tin chi tiết

Bảo Rương Hoàng Kim

Bên trong chứa ngẫu nhiên 01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái

Nguồn gốc: xuất hiện tại mốc dã tẫu 8.000 và tính năng

Chìa Khóa Bạc

Dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim

Nguồn gốc: mua tại Bảo Vật

 

🛡 Trang bị Trấn Bang Chi Bảo

DANH SÁCH TRANG BỊ
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến

🛡 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1

DANH SÁCH TRANG BỊ

 

🛡 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 2 – Ra Trong Sự Kiện

DANH SÁCH TRANG BỊ (thuộc tính minh họa)

 

🛡 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 2

Thiếu Lâm Thiên Vương
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp

 

Ngũ Độc Đường Môn
Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Địa Phách Khấu Tâm Trạc
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán

 

Nga Mi Thúy Yên
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Vô Ma Ma Ni quán Bích Hải Hồng Lăng Ba
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
Vô Trần Ngọc Ban Chỉ

 

Cái Bang Thiên Nhẫn
Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
Địch Khái Triền Mãn Yêu Đái Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội

 

Võ Đang Côn Lôn
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Vụ ảo Ki Bán phù chú

 

Mọi thắc mắc về Jx Tiếu Ngạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT Jx Tiếu Ngạo thông báo!

Top