Hướng Dẫn

Hệ Thống Vòng Sáng – Danh Hiệu – Hệ Thống VIP

 

 

Danh hiệu VIP chỉ dành cho vị anh hùng tâm huyết và hào sảng. Trường hợp BQT game phát hiện thành viên lợi dụng danh hiệu VIP làm việc xấu sẽ tiến hành thu hồi và hủy bỏ danh hiệu.

Top