Hướng Dẫn

Thông Tin Các Vật Phẩm Có Tại JX Tiếu Ngạo

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trên giang hồ có vô vàn bảo vật với nhiều công dụng khác nhau, BQT JX Tiếu Ngạo đã tổng hợp lại để giúp Quý vị dễ dàng theo dõi và sử dụng vào đúng mục đích cần thiết cho mình.

 

Hình ảnh Nguồn gốc Công dụng
 

Kim Nguyên Bảo

 

 Nạp từ Admin, rút tại NPC Tiền Trang

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 Đổi ra Tiền Đồng tại NPC Tiền Trang

 Tham gia các môn giao lưu văn hóa

 

Tiền Đồng

 Đổi ra từ Kim Nguyên Bảo

 Train từ quái bản đồ 9x

 Không thể giao dịch, bày bán

 Mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các

 Mua nguyên liệu event

 Tham gia các tính năng có thu phí

 

Hút Máu Lệnh

 

 Mua tại NPC Tiền Trang (Ba Lăng, Lâm An)

 Không thể giao dịch, bày bán

 

 Gia hạn thời gian chơi

 Có 2 loại: 1 tháng, 3 tháng

Túi Tử Mẫu

Nhận được khi tham gia các sự kiện

 Có thể giao dịch, bày bán

Sử dụng mở rộng 60 ô rương bang hội

Tam Sắc Chi Bảo

Nhận được khi hoàn thành mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

 Có thể giao dịch, bày bán

Một trong các nguyên liệu để ghép Chân Đơn 120

Chân Đơn 120

Nhận được khi tham gia các sự kiện hoặc ghép từ các nguyên liệu khác

 Có thể giao dịch, bày bán

Sử dụng được 1 cấp kỹ năng 120
 

 

 

 

Sư Đồ Thiếp

 

 

 

 

Nhận được khi tạo nhân vật mới hoặc mua tại NPC Tiệm Tạp Hóa

Có thể giao dịch, bày bán, ném ra

Đẳng cấp từ 80 trở lên sử dụng để nhận (3) đệ tử 

Đẳng cấp 79 trở xuống sử dụng để nhận (1) sư phụ

Các chức năng khác:

  • Kiểm tra tin tức đệ tử/sư phụ
  • Hủy bỏ quan hệ đệ tử/sư phụ
  • Nhận x2 EXP (đệ tử)
  • Nhận thưởng, xuất sư

Túi Phúc

Hoàng Kim

Nhận được khi tham gia Tống Kim, làm Dã Tẩu

Có thể giao dịch, bày bán, không thể xếp chồng

Đẳng cấp 50 mới được sử dụng

Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 túi

Sử dụng nhận được: EXP, tiền vạn, Thiết La Hán, Túi danh vọng, Phúc Duyên, Đại Lực, Phi Tốc,…
 

Anh Hùng Lệnh

 

 Tham gia các hoạt động: Boss Đại HK, Loạn Chiến, Tống Kim, Phong  Lăng Độ,…

 Có thể giao dịch, bày bán, ném ra

 

 Dùng để tham gia “Đua Top Bang Hội”

 Chi tiết: https://jxtieungao.net/dua-top-bang-hoi-tong-hop/

 

Sát Thủ Lệnh

 

 Tham gia các hoạt động: Tống Kim, sự kiện,…

 Có thể giao dịch, bày bán, ném ra

 

 Sử dụng nhận được các trang bị đồ xanh cấp 10 có thuộc tính ngẫu nhiên

 

 

 

Vạn Lý

Chân Đơn

 

 

 Được ghép thành từ các nguyên liệu: Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật, Bách  Niên Thất Tinh Thảo, Thần Nông Chân Đơn & Điểm EXP của nhân vật.

Có thể giao dịch, bày bán

 

 Chân Đơn sau 2 lần rút mới có thể sử dụng, sẽ chứa tổng 1 tỷ EXP

 Nhân vật đẳng cấp từ 110 trở lên được sử dụng, giới hạn 3 viên (3 tỷ EXP)/tháng.  Reset vào vào ngày 01 mỗi tháng

 Chi tiết: https://bit.ly/UuDam-VanLyChanDon

 

 

Thần Công

Tái Tạo Đơn

 

 

 

Nhận được khi hoàn thành mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 Sử dụng nhận được 2 tỷ EXP (cộng dồn)

 Mỗi nhân vật được sử dụng 1 viên/tháng

 Reset vào vào ngày 01 mỗi tháng

 Chi tiết: http://bit.ly/ChGiang-datau

 

Bảo Hạp Trang Sức

 

 

 Nhận được khi hoàn thành mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 Sử dụng sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 món trang sức bất kỳ

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-hethongtrangsuc

 

Mộc Bảo Rương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận được khi tham gia các tính năng trong game như: Tống Kim, Phong Lăng Độ, Công Thành Kim Quốc,…

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-baoruong

 

 

 Sử dụng nhận được: 3.000.000 EXP

 Ngẫu nhiên các vật phẩm: BQL, TSBL, TTL, TT, THBT, ngựa 80

 

 

Đồng Bảo Rương

 

 Sử dụng nhận được: 5.000.000 EXP

 Ngẫu nhiên các vật phẩm: BQL, TSBL, QHT, TLH, TTL, TT, THBT, ngựa 80, Đại Thành 9x, Tam Sắc Chi Bảo.

 

 

 

 

 

Ngân Bảo Rương

 

 Sử dụng nhận được: 8.000.000 EXP

 Ngẫu nhiên các vật phẩm: BQL, TSBL, QHT, TLH, TTL, TT, THBT, ngựa 80, Đại Thành 9x, Tam Sắc Chi Bảo.

Phần thưởng đặc biệt: ngựa Phi Vân, TTK, VLMT, Chân Đơn 120, Cẩm nang Nhu Tình – Hiệp Cốt, Cẩm nang Định Quốc – An Bang.

 

Càn Khôn Song Tuyệt Bội

 

 Nhận được khi hoàn thành mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

 Có thể giao dịch, bày bán

 Hạn sử dụng: 30 ngày

 

 Sử dụng nhận được +2 skill bộ kỹ năng

 Chi tiết: http://bit.ly/ChGiang-datau

 

 

 

Gói Đầu Tư

 

 

 

Mua tại Kỳ Trân Các

 Sau khi sử dụng không thể giao dịch, bày bán

 Sử dụng sẽ nhận ngay 400xu và các vật phẩm: THP (30ngày), TĐP (30ngày), Võ Lâm Mật Tịch

 Khi đạt cấp 90, 100, 110 sẽ nhận thưởng thêm: xu, TSBL, QHT, TTK, TTL 8h, Đại Thành 90,…

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-goidautu

 

 

 

Quỹ Tích Lũy

 

Mua tại Kỳ Trân Các

 Sau khi sử dụng không thể giao dịch, bày bán

 Nhân vật có “Võ Lâm Lệnh” mới có thể sử dụng

 Hạn sử dụng: là 20 ngày

 Sử dụng “Quỹ Tích Lũy” sẽ có 3 loại “Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ” với quỹ đầu tư & phúc lợi khác nhau.

 Phúc lợi đầu tư nhận mỗi ngày trước 23h59, qua ngày sẽ không thể nhận bù.

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-quytichluy

 

 

 

 

 

 

Võ Lâm Lệnh

 

 

 

 

 

Mua tại Kỳ Trân Các

Sau khi sử dụng không thể giao dịch, bày bán

Hạn sử dụng 30 ngày, cấp 90 trở lên mới được sử dụng

 Đặc quyền lên bản đồ Trường Bạch Đông, tỉ lệ xuất hiện boss xanh nhiều hơn các bản đồ khác 20%

 Sử dụng nhận được vòng sáng “Võ Lâm Cao Thủ”

 Thưởng mỗi ngày: 3 TTL, 2 TSBL, 300 mảnh sơn hà xã tắc

 Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng Quế Hoa Tử, hàng chục triệu EXP, tiền vạn.

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-volamlenh

 

 

 

Hào Quang Lễ Bao

 

 

 

Mua tại Kỳ Trân Các

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 

 

Có tất cả 6 cấp với 6 loại vòng

 Mỗi loại vòng hiệu ứng khác nhau

 

Tử Hà Chân Kinh

 

 

 Công thức: TTK + tiền vạn + xu + Đá Thiên Thạch

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 Mỗi cuốn sử dụng nhận được 5 điểm tiền năng

 Mỗi loại sẽ có 10 cấp, mỗi cấp được sử dụng 05 quyển

 Chi tiết: https://bit.ly/jxtieungao-tuhakimthien

 

Kim Thiền Mật Tịch

 

 Công thức: VLMT + tiền vạn + xu + Đá Thiên Thạch

 Có thể giao dịch, bày bán

 Mỗi cuốn sử dụng nhận được 1 điểm kĩ năng

 Mỗi loại sẽ có 10 cấp, mỗi cấp được sử dụng 05 quyển

 Chi tiết: https://bit.ly/jxtieungao-tuhakimthien

 

Kim Đơn Chân Kinh

 

 Nhận được khi hoàn thành mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

 Có thể giao dịch, bày bán

 Đẳng cấp dưới 180 sử dụng lên thẳng 1 cấp

 Từ cấp 180 và nhân vật trùng sinh sử dụng được 1 tỷ EXP

 Chi tiết: http://bit.ly/ChGiang-datau

 

Tín Vật Môn Phái

 

 Nhận được từ sự kiện hoặc các hoạt động  trong game như Boss tại Mạn Bắc

 Có thể giao dịch, bày bán

 

 Vật phẩm chuyển đổi môn phái

 

Đá Vô Cực

 

 

 Mua từ Kỳ Trân Các hoặc từ các sự kiện trong game

 Có thể giao dịch, bày bán

 Chi tiết: http://bit.ly/jxtieungao-trungluyenhkmp

 

 

 Trùng luyện các trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại 1

 

Bí Phổ Trùng Luyện

 

 Trùng luyện các trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại 1, loại 2

 

Anh Hùng Thiếp

 

Mua từ Kỳ Trân Các

Có thể giao dịch, bày bán

 Sử dụng để báo danh tham gia Viêm Đế

 Chi tiết: https://bit.ly/jxtieungao-viemde

 

 

 


Hệ Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang sức Hoàng Kim Lệnh
(đeo lên nhân vật Trang bị – Trang sức)
Nhận được khi tham gia tính năng trong game

 

 

 

 

 

 


Hệ Mộc

 

 

 

 


Hệ Thủy

 

 

 

 


Hệ Hỏa

 

 

 

 


Hệ Thổ

 

 

Mọi thắc mắc về JXTiếuNgạo mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng

 

BQT JX Tiếu Ngạo thông báo!

 

Top